Kediaman Transit Universiti

Penginapan Transit disediakan untuk sementara kepada staf akademik yang mengikuti Rancangan Latihan Kakitangan Akademik (RLKA).

Tempoh penginapan transit adalah selama 6 bulan dan boleh dilanjutkan tempoh sekiranya mendapat kelulusan pihak Universiti.