Fakta & Angka

 

 MAKLUMAT KADAR SEWAAN HARIAN/BULANAN DESASISWA, RUMAH KELUARGA DAN RUMAH TRANSIT
                 
DESASISWA BILIK SEORANG (1) BILIK SEORANG (1) BALKONI BILIK SUPER SINGLE  BILIK BERDUA (2) BILIK BERTIGA (3) BILIK BEREMPAT (4) BILIK BERENAM (6) MASTER FLAT/ RUMAH KELUARGA
AMAN DAMAI FAJAR HARAPAN RM3.10 - - RM2.70 - - - -
BAKTI PERMAI RM4.50 - - RM4.00 - - - -
RM4.50 - - RM4.90 - - - RM6.00
RM6.00 RM10.00 - - - - - -
RM8.00 - - RM4.00 - - - -
RM340.00 - - - - - - RM430.00
RM340.00 - - - - - - RM430.00
CAHAYA GEMILANG RM4.50 - - RM4.00 - - - RM280.00
RM4.50 - - RM4.00 - - - RM140.00
RM150.00 - - RM210.00 - - - -
INDAH KEMBARA - - - RM4.00 - - - -
RESTU RM4.50 - - RM4.00 - - - -
SAUJANA RM4.50 - - RM4.00 - - - -
TEKUN RM4.50 - - RM4.00 - - - -
LEMBARAN RM4.80 - RM6.00 RM4.70 - - - -
RM3.10 - - RM2.70 RM2.40 - - -
JAYA RM3.10 - - RM2.70 RM2.40 - - -
MURNI RM4.50 - - RM4.00 RM2.40 - - -
RM3.10 - - RM2.70 RM2.40 - - -
RM300.00 -   RM6.00/RM8.00   - - -
RM300.00 -   RM6.00/RM8.00   - - -
NURANI RM3.10 - - RM2.70 - RM2.20 - -
- - - RM2.70 - - RM2.20 -
RUMAH TRANSIT 300 - - 400 - - - -

*kadar sewa tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak P3U seperti cagaran 3 bulan.

 

KAPASITI DI KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
  KAMPUS   DESASISWA / PTJ KAPASITI / BILANGAN
PENGINAPAN DESASISWA  PERUMAHAN

KAMPUS INDUK
(PULAU PINANG) 

 Aman Damai Fajar Harapan  1814  
 Bakti Permai Cahaya Gemilang  1923  
 Indah Kembara  916  
 Restu  2064  
 Saujana  1848  
 Tekun  2066  
 Perumahan 180
 JUMLAH
 10631 180
    KAMPUS KEJURUTERAAN
(NIBONG TEBAL)
 Jaya Utama  1524  
 Lembaran  1129  
 Perumahan  44
 JUMLAH  2653  44
    KAMPUS KESIHATAN
(KUBANG KERIAN)
 Murni  1555  
 Nurani  1212  
 Perumahan  - 131 
 JUMLAH  2767  131
   JUMLAH KESELURUHAN  16051 355 


     KAPASITI DI KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
  KAMPUS   DESASISWA / PTJ   JUMLAH PENGUSAHA
 MAKANAN  MINUMAN  PREMIS PERNIAGAAN
          KAMPUS INDUK
         (PULAU PINANG)
 Aman Damai Fajar Harapan  4  2  -
 Bakti Permai Cahaya Gemilang  11  3  2
 Indah Kembara  4  2  -
 Restu  2  1  1
 Saujana  4  1  1
 Tekun  2  1  2
 JUMLAH  27  10  6
    KAMPUS KEJURUTERAAN
(NIBONG TEBAL)
 Jaya Utama 1    1
 Lembaran 3    3
 JUMLAH 4    4
    KAMPUS KESIHATAN
(KUBANG KERIAN)
 Murni  6  1  -
 Nurani  4  1  1
 Perumahan      
 JUMLAH  10  2  1
   JUMLAH KESELURUHAN      

 

 
-Kemaskini-