Objektif

  • Menyediakan penginapan yang kondusif sebagai pemangkin kepada kecemerlangan siswa;

  • Memberikan perkhidmatan yang berkaitan dengan penginapan yang menjamin keperluan dan keselesaan penghuni;

  • Merancang dan mengurus aliran kewangan secara telus bagi mencapai kepentingan dan keperluan penginapan;

  • Mentadbir urus pentadbiran bagi menjamin ketelusan penginapan dan perkhidmatan